Zákaznická linka
722 722 732

Stavební povolení za vás vyřídíme rychle

Nabízíme jednoduché, moderní, bezproblémové a rychlé řešení, jak ušetřit svůj čas i nervy spojené s vyřizováním stavebního povolení, ale i s obstaráváním dalších formalit spojených se stavbou rodinného domu. Pokud se námi necháte zastoupit, ušetříte svůj čas, který můžete věnovat užitečnějším věcem, než je čekání ve frontách. My za Vás mezitím obstaráme všechnu požadovanou dokumentaci a ve správném pořadí navštívíme potřebné úřady. Svěřte starosti profesionálům, nechte se zastoupit při čekání ve frontách na úřadech a při shánění veškeré potřebné dokumentace nutné k úspěšnému zahájení stavby.

Podklady pro stavební povolení

Dokumenty nutné ke stavebnímu řízení - vyřízení stavebního povolení:

 • doklady o vlastnictví
 • projektová dokumentace
 • vyjádření správců sítí
 • autorizace projektanta
 • živnostenský list stavební firmy při stavbě na klíč
 • prohlášení stavebního dozoru při stavbě svépomocí

Seznam dokumentů nutných pro územní řízení je podstatně delší:

 • doklady o vlastnictví
 • informace z katastru nemovitostí o sousedních parcelách a nemovitostech
 • projektová dokumentace k územnímu řízení
 • technická zpráva požární ochrany
 • doklad o radonovém průzkumu (stanovení radonového indexu podle ČSN 73 0601)
 • souhlas k odnětí pozemku ze zemědělského fondu
 • vyjádření správců sítí (energetika, plynovod, vodovody, kanalizace, telekomunikace, jiná sdělovací vedení)
 • vyjádření odboru životního prostředí a odboru ochrany vod a půdy
 • vyjádření příslušného architekta nebo architektonicko-urbanistické komise
 • souhlas majitelů pozemků dotčených stavbou
 • povolení sjezdu z parcely na komunikaci
 • autorizace projektanta

Na některých stavebních úřadech mohou být vyžadovány i další podklady pro stavební povolení a různá vyjádření, např. okresní hygienické stanice, památkového úřadu atd. Pokud Vás seznam podkladů nutných pro vydání stavebního povolení svým rozsahem zaskočil, a chcete se jejich obstarávání vyhnout, rádi a rychle veškeré potřebné formality vyžadované k získání stavebního povolení vyřídíme za Vás. 

Čas jsou peníze

Vyřízení všech formalit okolo stavby domu zabere často i několik dní, je na každém žadateli o stavební povolení, jak se rozhodne. Pokud máte dostatek času a čekání ve frontách vám nevadí, můžete si stavební povolení obstarat sami. Teprve až při vyřizování administrativy nutné pro stavební povolení žadatel postupně zjišťuje, že potřebuje například vyjádření správců celé řady sítí, o jejichž existenci do té doby možná ani nevěděl, natož aby tušil, kde má daný správce sítě sídlo a jaké mají úřední hodiny pro veřejnost. Celá situace je o to komplikovanější, že každý stavební úřad vyžaduje po žadateli o stavební povolení poněkud jiné dokumenty.

Pokud si uvědomujete, že čas jsou peníze, mužete využít našich služeb

Ať už se bude jednat pouze o ohlášení stavby nebo o vyřízení stavebního povolení, budeme vám vždy maximálně nápomocni.

AKTUÁLNĚ

Kontaktní formulář

Rodinný dům Pasivní domy Rekonstrukce bytu Nízkoenergetické domy Domy Levné bydlení Umělé trávníky Projekty domů Dřevostavby Kamenná dlažba

Easy - Build s.r.o.
nám. Svobody 702/9
Brno 602 00

Partneři